WinterAID 2020

WinterAID 2020 is begonnen!

Wat is het verschil tussen de AID en de VIT van de studentenverenigingen?

De AID zijn de Annual Introduction Days waarin je kennis maakt met je medestudenten, het studentenleven, de verenigingen en Wageningen. De VIT van de studentenverenigingen is de verenigings-introductietijd, die je kunt lopen om een studentenvereniging beter te leren kennen. De VIT is verplicht als je lid wilt worden van een studentenvereniging maar het is dus niet verplicht om na de AID lid te worden van een studentenvereniging.