WinterAID 2020

WinterAID 2020 is begonnen!

Ik ga op zondag naar de kerk, kan dit in de AID ook?

Ja, we organiseren een gezamenlijke kerkdienst georganiseerd door de religieuze studentenorganisaties van Wageningen op de campus. Er wordt geprobeerd een dienst neer te zetten die iedereen aanspreekt. Daarnaast is er op maandag ook een Sing-in, dit is ook georganiseerd door een christelijke studentenvereniging.